PROGRAMMA MASTERCLASSES DUURZAAM ONDERWIJS

Door inspirerend onderwijs naar een duurzame samenleving

1. Duurzaam onderwijs: een introductie

Geef jezelf een rol in het creëren van de gewenste toekomst.

2. Duurzame didactiek

Na deze module ken je de basisprincipes van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

3. Denken in samenhang (Systeemdenken)

Na deze module ben je bekend met de basisprincipes van systeemtheorie

4. Toekomstdenken

Na deze module ben je bekend met de basisprincipes van future design

Duurzaam onderwijs: hoe doe je dat?

Blijvende klimaatverandering is een feit, internationale duurzame ontwikkeling is onontkoombaar en zal versnellen. Dit stelt nieuwe eisen aan ons onderwijs. 

Stichting Technotrend, Teachers for Climate en de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs hebben daarom hun ervaringen en lesmateriaal gebundeld in een docententraining van elf masterclasses over duurzaam onderwijs.

Elke masterclass bestaat uit een theoriedeel, het eigen maken van werkvormen uit de pedagogiek van duurzaam onderwijs en het uitwisselen van ervaringen. Een masterclass duurt 2,5 uur en wordt gegeven door twee docenten. De maximum groepsgrootte is twintig deelnemers.

De elf masterclasses kunnen gevolgd worden als losstaande modules. Voor scholen bieden wij ook een programma voor een studiedag(-deel) met een inspirerende keynote-spreker. Op verzoek kunnen wij masterclasses inkorten tot inspiratiesessies van een uur.

Hieronder geven wij een beknopte samenvatting van elke masterclass. Onder ‘ínspiratie’ vind je interviews met vier van onze docenten over de masterclasses Introductie, Nieuwe economie, Denken in samenhang en Buiten onderwijs.

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024