BOEK EEN MASTERCLASS DUURZAAM ONDERWIJS

Masterclasses en studiedagen over leren voor duurzame ontwikkeling

1. Duurzaam onderwijs: een introductie

Geef jezelf een rol in het creëren van de gewenste toekomst.

2. Duurzame didactiek

Na deze module ken je de basisprincipes van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

3. Denken in samenhang (Systeemdenken)

Na deze module ben je bekend met de basisprincipes van systeemtheorie

4. Toekomstdenken

Na deze module ben je bekend met de basisprincipes van future design

Masterclasses

Inspiratiesessies

Keynotes

Elke masterclass bestaat uit een theoriedeel, het eigen maken van werkvormen uit de pedagogiek van duurzaam onderwijs en het uitwisselen van ervaringen. Een masterclass duurt 2,5 uur en wordt gegeven door twee docenten. De maximum groepsgrootte is twintig deelnemers.

We hebben de masterclasses ook in verkorte versies. In deze inspiratiesessies (45-75 minuten) introduceren we het onderwerp, we geven theoretische achtergrondinformatie en inspireren docenten om ermee aan de slag te gaan. In deze verkorte versie is minder tijd voor het ervaren en leren inzetten van bijpassende didactiek. We gaan graag aan de slag om een studiedag voor jouw school op maat te maken. Neem contact met ons op via het contactformulier!

Voor het openen of afsluiten van bijvoorbeeld studiedagen, hebben we fijne keynote-sprekers die kunnen inspireren over de onderwerpen van onze masterclasses. Allemaal onderwijsprofessionals met een achtergrond in duurzaamheid. Je kan onze keynote-sprekers bereiken via ons contactformulier!

Blijvende klimaatverandering is een feit, internationale duurzame ontwikkeling is onontkoombaar en zal versnellen. Dit stelt nieuwe eisen aan ons onderwijs. 

Stichting TechnotrendTeachers for Climate en de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs hebben daarom hun ervaringen en lesmateriaal gebundeld in een docententraining van elf masterclasses over duurzaam onderwijs.

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024