Laat je alvast inspireren!

Om een beeld te krijgen van de opzet en de inhoud van de masterclasses kun je luisteren en kijken naar vier video-interviews op het YouTubekanaal Academie voor duurzaam onderwijs:

Masterclasses over introductie van duurzaam onderwijs

Pieter Lossie (NADO) in gesprek met Wieneke Maris en Mark Boode, docenten van de masterclasses over duurzaam onderwijs. Beide docenten gaan in op de inhoud van een reeks van tien masterclasses, ontwikkeld door Stichting Technotrend, Teachers for Climate en Nederlandse Academie voor Duurzaam onderwijs (NADO).

 

Masterclass Denken in samenhang

Wieneke Maris en Pieter Lossie in gesprek met Douwe Jan Joustra, een van de docenten van de masterclass Denken in samenhang. Een onderzoek naar het verband tussen maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen zoals armoede, biodiversiteit en klimaat.

Over nut en noodzaak van duurzame educatie op Nederlandse school aan de hand van tien masterclasses. Hierin gaan theorie en praktijk samen op. Met nadruk op handelingsperspectieven voor leerlingen in de klas.

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024