11. Ecoteam: leerlingen- en studentenparticipatie

Betrek leerlingen en studenten bij het proces van verduurzaming in hun onderwijsinstelling. Hoe werkt co-creatie tussen docenten en leerlingen? Wat is een Green Office, waaraan denk je bij een eco-team? Welke ervaringen hebben andere scholen hiermee opgedaan? Kun je gebruik maken van bestaande vormen van overleg en interactie tussen leerlingen, docenten en directie? Welke vormen van challenge based learning kunnen ingezet worden? Een ervaren docent en een vertegenwoordiger uit de jongerenklimaatbeweging helpen om duurzame ontwikkeling op school te verbreden en te versnellen. Deze masterclass is bedoeld voor docenten én leerlingen (bijv. leerlingenraad of eco-team).

In deze masterclass werken we samen met studenten die actief zijn binnen De Jonge
Klimaatbeweging, Youth for Climate en Fridays for Future.

Na deze masterclass kunnen leerlingen en docenten verduurzaming op school samen verdiepen en versnellen.

Wil je meer informatie over deze masterclass? Of wil je meteen boeken? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. We kijken er naar uit kennis met je te maken!

Deze masterclass wordt gegeven door...

Floris de Boer
Mark Boode
Elsbeth van der Meche
Marco de Kok

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024