3. Denken in samenhang (Systeemdenken)

Leer je leerlingen om te denken in samenhang. Om jongeren voor te bereiden op een actieve rol in de ecologische enmaatschappelijke veranderingen die plaatsvinden, is het nodig om ze mee te nemen in de veelomvattendheid ervan.

Deze module gaat in op de complexiteit van ecosystemen en de menselijke samenleving, op onderlinge afhankelijkheden, systeemtheorie en de roep om systeemverandering. We beschouwen actuele ontwikkelingen vanuit verschillende vakken en oefenen met elkaar praktische (ook vakoverstijgende) werkvormen voor systeemdenken.

Na deze module ben je bekend met de basisprincipes van systeemtheorie en heb je tools om onderwerpen en opdrachten te verbinden met andere vakgebieden en grotere systemen.

Wil je meer informatie over deze masterclass? Of wil je meteen boeken? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. We kijken er naar uit kennis met je te maken!

Deze masterclass wordt gegeven door...

Katrien Eisenloeffel
Wouter Buursma
Douwe Jan Joustra

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024