Babette Anhalt

Babette (1967) is sinds 2009 directeur bij Stichting Day for Change. Ze ontwikkelt lesmateriaal voor
het voorgezet onderwijs, voor de eigen projecten van Day for Change en in samenwerking met
Stichting Our New Economy voor economieles.nu. Jongeren kritisch leren nadenken,
handelingsperspectief bieden en hen bewust maken van hun rol in de samenleving ziet zij als een van
de belangrijkste taken van het onderwijs. Door onder andere duurzaamheid, MVO, welzijn en circulaire
economie een plek te geven in het klaslokaal kunnen we de leerlingen voorbereiden op een
toekomst waarin zij kansen weten te grijpen, zowel in relatie tot het verwerven van een eigen
inkomen als in het bereiken van maatschappelijke verandering.
Babette heeft een achtergrond in theater en communicatie, met inmiddels ruim dertig jaar ervaring
als trainer voor zowel volwassenen, kinderen en jongeren.

 

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024