Bart Verheggen

Dr. ir. Bart Verheggen (1972) is Senior Climate Advisor bij het KNMI en docent aan Amsterdam
University College. Hij schreef Wat iedereen zou moeten over klimaatverandering (Amsterdam,
2020). Hierover zegt hij:
‘Met dit boek hoop ik duidelijkheid te bieden in de veelheid aan – soms tegenstrijdige – informatie:
hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan
en hoe kunnen we die beperken? Naast de basale wetenschappelijke inzichten komen ook
veelgehoorde misvattingen aan bod, evenals klimaatvragen die wellicht bij u opkomen tijdens het
lezen van de krant en het surfen op internet. Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke
kennis, beknopt en zo helder mogelijk beschreven. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving.’

Bart is keynotespreker voor de masterclass Climate Change. Op zijn site is meer over hem te lezen: www.bartverheggen.nl.

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024