Frank Goethals

Frank (1986) is  zelfstandig social designer en richt zich op duurzame gedragsverandering. Hij maakt via creatieve werkmethoden het klimaatvraagstuk behapbaar en activeert hij mensen om in beweging te komen. Frank gebruikt hiervoor middelen als  futuring (toekomstdenken), storytelling en interactieve installaties zoals Het Klimaatcasino dat hij samen met wetenschappers ontwikkelde.

Frank is in 2011 afgestudeerd als Industrieel Ontwerper aan TU Delft. Hij werkte o.a. bij TNO, het UMC Utrecht en Radboud UMC.  In 2021 besloot hij zijn toenemende kennis en zorgen over het klimaatvraagstuk om te zetten in een koerswijziging en sindsdien  is hij actief op het gebied van duurzaam onderwijs. Momenteel werkt hij voor o.a. Stichting Technotrend aan duurzaamheidsonderwijs. Met de Universiteit Utrecht heeft hij werkvormen voor toekomstdenken voor voortgezet onderwijs ontwikkeld. Frank is ook actief bij Studio Tegenwind.

 

 

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024