Marjan Duursma

Marjan (1970) is coördinator educatie bij Stichting Day for Change. Ze maakt lesmateriaal Nieuwe
Economie voor het voortgezet onderwijs, samen met Babette Anhalt en collega’s van Our New
Economy. Daarnaast staat ze wekelijks voor de klas als gastdocent, van groep 7/8 PO tot de 5e klas
VO, van vmbo tot vwo. Ze weet leerlingen – en docenten – enthousiast te maken voor (nieuwe)
economie, duurzaam ondernemen en wereldburgerschap door ruimte te geven aan kritisch denken,
humor en creativiteit. Day for Change biedt naast losse gastlessen en workshops ook een langer
lopend project waarin leerlingen zelf een duurzaam bedrijfje starten.
Marjan behaalde een Master Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als
specialisatie ontwikkelingseconomie. Vervolgens werkte ze ruim 15 jaar in Afrika, als adviseur, trainer
en coach in ontwikkelingsprojecten rondom duurzaam ondernemerschap en microfinanciering. Sinds
2016 is ze actief voor Day for Change.

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024