Wie zijn we: over de organisaties

Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO), opgericht november 2019, is een non-profit organisatie op het gebied van duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het basis- en voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij biedt educatieve programma’s aan op het gebied van duurzaam onderwijs. Uitgangspunten bij onze programma’s zijn o.a. de whole school approach (WSA), planetair burgerschap zoals uitgewerkt door Teachers for Climate en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

Ons doel

Jongeren krijgen in hun verdere leven in toenemende mate te maken met ingrijpende veranderingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie en verlies van biodiversiteit. Dit raakt hen in hun dagelijks leven, hun werk, hun woonsituatie, hun sociale en gezinsleven. Het onderwijs, zowel basis- als voortgezet onderwijs, is nog onvoldoende toegerust om leerlingen en studenten hierover van voldoende inhoudelijke bagage te voorzien om met deze uitdagingen om te leren gaan. Docenten hebben niet de tijd en de mogelijkheid om zich goed in deze onderwerpen te verdiepen en betekenisvolle lesprogramma’s te verzorgen.

NADO stimuleert duurzaam onderwijs door haar actieve deelname aan de verkiezing van de Duurzame Docent van het jaar. Wij publiceren portretten van deze docenten op onze website en in onze NADO Nieuwsbrief.

Voor meer informatie: www.academievoorduurzaamonderwijs.nl

Teachers for Climate

Teachers for Climate is een platform voor onderwijsprofessionals die zich hard maken voor blijvende verduurzaming van het curriculum, de didactiek en de leeromgeving. Aangesloten zijn docenten, docentopleiders, duurzaamheidscoördinatoren, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel en zzp’ers uit alle onderwijslagen en -niveaus.

Activiteiten

Samen initiëren en ondersteunen zij initiatieven als netwerkbijeenkomsten, lezingen, uitwisseling van lesmateriaal, workshops, masterclasses, publieke acties en politieke lobby. Daarnaast ondersteunen zij jongeren in eco-teams, green offices en in de klimaatbeweging. Ervaringen van de werkvloer worden ingebracht in gesprekken met koepelorganisaties en overheden.

Uitgangspunt voor alle activiteiten is het door Teachers for Climate ontwikkelde model voor Transformatief Duurzaamheidsonderwijs. Dit model wordt door steeds meer onderwijsinstellingen geïmplementeerd.

Partners

Teachers for Climate werkt nauw samen met organisaties als: Leren voor Morgen, Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs, Meesters met Dromen, FNV/AOB, Stichting Technotrend, Fossielvrij Onderwijs, Duurzame PABO, Ministerie van OCW, Youth for Climate en De Jonge Klimaatbeweging.

Voor meer informatie: https://teachersforclimate.nl/

Stichting Technotrend

“Door inspirerend onderwijs naar een duurzame toekomst”

Deze slogan van Stichting Technotrend zegt precies waar we voor staan. Klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling stellen nieuwe eisen aan de manier waarop wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Met de duurzame didactiek wil Stichting Technotrend een optimistisch verhaal vertellen en leerlingen toerusten voor een duurzame toekomst: systeemdenken, ruimte voor emoties, future design en uitdagende challenges geven houvast om te leren en te dromen.

De lespakketten van Stichting Technotrend trainen verbeeldingskracht en fantasie, het denken in scenario’s, het in gang zetten van veranderprocessen en het filosoferen over nieuwe normen en waarden: tools om zélf de toekomst vorm te geven.

De activiteiten dragen allemaal bij aan het dichterbij brengen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Global Goals of Sustainable Development Goals (SDG’s).

Stichting Technotrend is een non-profitorganisatie, erkend als ANBI, lid van de Coöperatie Leren voor Morgen en trekt samen met andere lidorganisaties, zoals Teachers for Climate en NADO, op om duurzame educatie in Nederland op de kaart te zetten vanuit de gezamenlijk gekozen Whole School Approach.

De medewerkers van Stichting Technotrend werken in vier teams:

  • Team Primair Onderwijs en onderbouw HAVO-VWO
  • Team Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO)
  • Team Middebaar BeroepsOnderwijs (MBO)
  • Team bovenbouw HAVO-VWO

Meer info over onze lespakketten, projecten en contactgegevens vindt u op de website: https://stichtingtechnotrend.nl/

Colofon

Masterclasses Duurzaam onderwijs zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO), Stichting Technotrend (STT) en Teachers for Climate.

Docenten en trainers:
Babette Anhalt, Bart Verheggen, Douwe Jan Joustra, Ester Klein Hesselink, Frank Goethals, Jeanette Morren, Joris Petterson, Katrien Eisenloeffel, Linde Berg, Mandy van Valkenburg, Marjan Duursma, Mark Boode, Saskia van den Muijsenberg, Wieneke Maris, Wouter Buursma, Yousef El Bouhassini

Projectcoördinatie:
Henk Tameling (NADO)
Elsbeth van der Meche en Wieneke Maris (Teachers for Climate)
Mark Boode (Stichting Technotrend)
Acquisitie, offertes en planning: Henk Tameling
Communicatie: Herman Radstake (STT) en Trisha Goossens (NADO)

Website:
Ontwerp: Pelt ICT
Huisstijl: Jan Willem Bijl

Masterclassduurzaamonderwijs is een samenwerking tussen:

-academievoorduurzaamonderwijs.nl
-teachersforclimate.nl
-stichtingtechnotrend.nl

Privacyverklaring
Masterclassduurzaamonderwijs, 2024